Direct Metod for English

 • Jest to metoda bezpośrednia, której głównym celem jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, poprzez minimalizowanie języka ojczystego w czasie zajęć i wykształcenie pewnych odruchów językowych a to z kolei prowadzi do myślenia w języku angielskim, którego chcemy się nauczyć i z łatwością posługiwać się nim w praktyce.

 • Metoda ta kładzie duży nacisk na praktykę, mówienie i słuchanie.
  około 80% zajęć to ustna praca z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytanie w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne.
  W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony w praktyce.

 • Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.
  Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału.
  Nauka języka polega głównie na kształceniu szybkich odruchów, a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.

 • Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH